WIERA Nordic Scents

Minu kui juhi silmeläbi olid ettevõttes alljärgnevad probleemid:
Süsteemitus, fookuse puudumine, ärimudeli täpne selgus ja kirjeldus.
Puudusid toimivad ja meeskonda toetavad kvaliteedi -ja tootmisesüsteemid.
Puudusid eesmärgistamine, äriplaan ja selle olulised toetavad ja „silmi avavad“ osad.
Puudus selge arusaam, milline on meie klient, kõik justkui tundusid kliendid olevat.
Kuidas lahendada ja muuta sessoonne küünlaäri tulusaks aastaringseks äriks, milline võiks olla finantsplaan ja selles tulenevalt ostu- ja tootmisplaan.
Eesmärgistamata oli fookus, mida ma ikkagi müün või milline on see teenus ja toode, mida klient vajab?
Töötajate silmeläbi olid ettevõttel vaid lühiajalised eesmärgid, puudus pikaajaline eesmärk, kuhu suunas liigutakse.Tundus, et konkurendid on täpselt sama head või paremadki.
Puudusid toimivad meeskonda toetavad kvaliteedi- ja tootmise süsteemid.

Frustratsiooni tekitas enim see, et me ei näinud tulemusi. Või kui nägime tulemusi siis mitte püsivaid ega ka mitte piisavaid mis omakorda tekitas tunde, et kliendil on meid võimalik kergelt asendada. Me ei suutnud leida võimalikke püsivaid lahendusi probleemidele, mis meid eristaks konkurentidest. Samuti ei saanud aru, miks probleemid taas ilmnevad või mõnede probleemide puhul, et kust nad tulevad. Pidev tulekahju tunne, mistõttu oli aega vähe, et probleemsete kohtadega tegeleda.

Puudus ka julgus probleemidega tegeleda, tundus, et kui nendega tegeleda liigselt siis jääb muu töö ehk raha teenimine/müügitöö selle kõrvalt seisma.

Antud teenuse puhul on parim just praktilise osakaalu suurus ehk antud teenus koosneb minu tunnetuse järgi kombinatsioonist: teooria + ülesannete koos lahendamine + reaalne praktika tootmises. Paljude probleemide lahendamise juures ei tekkinud lahenduse tunnet kohe, vaid mingi teatud perioodi jooksul. Ehk siis senini olen olnud suhtumisega, et “teoorias tundub kõva küll aga praktikas on asjad ju teistmoodi” see aga antud teenuse puhul ei kehti. Teooria ja praktika täiendavad teineteist ja mis peamine – see peab ka paika. Lisaks vastavalt tootmise ja ettevõtte eripärale oli võimalik tootmise- ja kvaliteedisüsteeme vastavalt täiendada ja parendada ja nö stiliseerida. Lisaks on teistmoodi antud teenuse puhul see, et Tarvo ilmselt tunnetab ja teab oma pika kogemuse põhjal, et juhid on oma otsuste ja mõtetega paljuski üksi ning ta toetab mind kui juhti ka vaimselt, mis on minu arvates väga oluline. Ning kolmas oluline tugevus on see, et Tarvo tunneb muret, et kokkulepitud tegevused saaksid ikkagi kõik tehtud, et antud teenusest oleks ka kasu. Arvan, et just see viimane mainitu pole sugugi lihtne.

Kõige suurema „ahhaa!“ efekti tekitas minu kui juhi jaoks äriplaan – finantsplaan/ostuplaan ja ka tootmisplaan, mis võimaldab mul iseseisvalt planeerida ning läbiarvutada erinevaid stsenaariume.
Just äriplaani 3 tähtsat osa oli minu jaoks kõige suurem probleem ettevõttes. Nähes lihtsaid, töötavaid ja arusaadavaid plaane, sain ma aru, et asjad pole sugugi nii keerulised kui need tunduvad.

Tarvo suudab keerulised asjad teha lihtsaks ja töötavaks. Mina sain endale aega juurde.

Olen delegeerinud osa tööst ehk tootmisega seonduva vanem-meistrile ning meistrid saavad iseseisvalt tööd teha, misjärel sain mina endale aega juurde. Saame tõsta väljatöötatud süsteemidele tuginedes tootmise võimekust ilma, et tekiks tootmises kaos ning ilma, et juht peaks seisma tehases töötajate kõrval, et hoida nö kõigel silm peal.

Oskame nimetada probleeme ja eesmärgistada nende lahendusi.