Tootmise / teenuse mahu suurendamine

Tootmise/teenuse mahu suurendamine

Ettevõttele, kelle müügipotensiaal on suurem, kui suudab teostada, mistõttu on vajadus juhtida kiiret tootmise/teenuse mahu suurendamist. Mahu suurendamisega kaasneb tavaliselt käibekapitali ja muude ressursside suurenev vajadus, mis omakorda kutsuvad esile vajaduse planeerida ja  prognoosida ning edasi vajadusel investeerida samal ajal lisarahastust kaasates. Esmane kuni 20% mahu suurendamine võib õnnestuda ka ilma suuremate lisaressurssideta, muutes juhtimist ja protsessi senisest efektiivsemaks.

Tootmise/teenuse mahu suurendamine

Ettevõttele, kelle müügipotensiaal on suurem, kui suudab teostada, mistõttu on vajadus juhtida kiiret tootmise/teenuse mahu suurendamist. Mahu suurendamisega kaasneb tavaliselt käibekapitali ja muude ressursside suurenev vajadus, mis omakorda kutsuvad esile vajaduse planeerida ja  prognoosida ning edasi vajadusel investeerida samal ajal lisarahastust kaasates. Esmane kuni 20% mahu suurendamine võib õnnestuda ka ilma suuremate lisaressurssideta, muutes juhtimist ja protsessi senisest efektiivsemaks.