Investorile ülevaade sihtettevõttest

Investorile ülevaade sihtettevõttest

Investorile, kes soovib sihtettevõtte tegelikust potentsiaalist ülevaadet saada. Suheldes sihtettevõtte juhtkonna ja töötajatega selgitame välja nende meeskondade suutlikkuse ja motiveerituse. Vaatame olemasolevate raportite taha ja protsesside senikirjeldamata osi. Selgitame välja varjatud potentsiaali ja kasutamata ressursid. Selle käigus tulevad esile ka võimalikud moonutused.

Investorile ülevaade sihtettevõttest

Investorile, kes soovib sihtettevõtte tegelikust potentsiaalist ülevaadet saada. Suheldes sihtettevõtte juhtkonna ja töötajatega selgitame välja nende meeskondade suutlikkuse ja motiveerituse. Vaatame olemasolevate raportite taha ja protsesside senikirjeldamata osi. Selgitame välja varjatud potentsiaali ja kasutamata ressursid. Selle käigus tulevad esile ka võimalikud moonutused.