Ettevõtte arenguhüpe

Ettevõtte arenguhüpe

Ettevõttele (ka alustavale ettevõtjale), kes soovib kiiremat arengut või sooritada arenguhüpet. Arenguhüppe eelduseks on valmidus ette võtta veelgi süsteemsem tegutsemine kaasates kogu organistatsiooni. Senini üleliigsena tundunud dokumentatsiooni, protseduuride, planeerimise jne juurutamine on vältimatu, sest juht/juhtkond ei jõua enam üksi korduvalt samu asju delegeerida või ise teha ja samu korduvaid probleeme jälle lahendada. Järgmistel tasemetel tulevad arenguhüppeks mängu järjest enam ettevõtte kultuur, inimeste vaimne seisund ja areng ning sisemine usalduse kasv.

Ettevõtte arenguhüpe

Ettevõttele (ka alustavale ettevõtjale), kes soovib kiiremat arengut või sooritada arenguhüpet. Arenguhüppe eelduseks on valmidus ette võtta veelgi süsteemsem tegutsemine kaasates kogu organistatsiooni. Senini üleliigsena tundunud dokumentatsiooni, protseduuride, planeerimise jne juurutamine on vältimatu, sest juht/juhtkond ei jõua enam üksi korduvalt samu asju delegeerida või ise teha ja samu korduvaid probleeme jälle lahendada. Järgmistel tasemetel tulevad arenguhüppeks mängu järjest enam ettevõtte kultuur, inimeste vaimne seisund ja areng ning sisemine usalduse kasv.