Vahur Roosaar, Paragon Sleep AS
Meie ettevõte kasvas kiiresti ja vajasime täiendavaid laopindasid. Leidsime sobivad ruumid oma tootmisest 5 km kaugusel laoks ümberehitatud tootmiskompleksis. Kuigi laos hakkas tegutsema juba varasemalt logistikavaldkonnas tegutsenud meeskond, ei sujunud asjad sugugi hästi. Protsessid ja reeglid ei olnud piisavalt hästi kirjeldatud ega töötajatele selgitatud, mis tõi kaasa palju probleeme alates kehvast heakorrast, kaupade kahjustumisest, suurest ajakulust kaupade ülesleidmiseks kuni valede lähetusteni.

Otsustasime asjade kordasaamiseks kaasata välist abijõudu ja jõudsime Tarvoni, kes oli äsja oma ettevõtte müünud ning kellel oli kogemusi ja aega meie aitamiseks. Leppisime kokku eesmärgid ja ajaraamistiku, edaspidine jäi juba Tarvo ja logisitikameeskonna jooksvaks tegevuseks.

Juhtkonna vaatest toimusid positiivsed muutused väga kiiresti. Mõne kuuga sai ladu korda, protsessid hakkasidki reaalselt toimima nagu vajalik ja inimeste näod muutusid jälle rõõmsaks. Hindame seda projekti väga õnnestunuks ja julgeme Tarvot kindlasti ka teistele abivajajatele soovitada.